Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rządowy program „Rodzina 500+” a finanse samorządów

W zakładce Opracowania przedstawiono analizę „500 plus w samorządach - strona dochodowa finansów” sporządzoną na podstawie sprawozdań z działalności regionalnych izb obrachunkowych obejmujących lata 2016-2019.

W analizie podjęto próbę odpowiedzi na pytania Jaki wpływ na finanse samorządów miało wprowadzenie rządowego programu „Rodzina 500+”, czy dochody jednostek samorządu terytorialnego wzrosły wyłącznie dzięki dotacjom z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego, jak kształtowały się dotacje w ramach programu „Rodzina 500+” w przeliczeniu na mieszkańca w kraju. Zachęcamy do lektury.

Wersja XML