Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wersja XML