Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Senacka Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku

W dniu 26 października 2021 r. na posiedzeniu nr 112 Komisji Senackiej Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Grzegorz Czarnocki oraz członek Komisji Analiz Budżetowych w KRRIO Ewa Czołpińska przedstawili Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku.

Prezentacja Sprawozdania KR RIO przedstawiona na Komisji PDF(załącznik) (3,85MB)

Druk Informacji o posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej PDF(załącznik) (145,34KB)

Materiały źródłowe do Sprawozdania za 2020 r.:

XLSMDane pomocnicze za lata 2014-2020 (plik xls) (32,17MB)
(rozmiar pliku około 33 MB)

PDFInstrukcja korzystania z pliku danych pomocnicznych.pdf (480,07KB)
 

Wersja XML