Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klasyfikacja środków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

W związku z licznymi pytaniami j.s.t. kierowanymi do Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniu 1 grudnia 2021 r. wystosował pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w wątpliwych kwestiach.

Ministerstwo Finansów ustosunkowało się do prośby KRRIO i przedstawiło wyjaśnienia w piśmie z dnia 23 grudnia 2021 r.

Wersja XML