Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych

W dniu 9 lutego 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w części Ministerstwo Finansów >  Co robimy >  Budżet państwa >  Budżety jednostek samorządu terytorialnego >  System informatyczny BeSTi@ opublikowano komunikaty dotyczące:

Powyższe komunikaty wyjaśniają wątpliwości jednostek samorządu terytorialnego dotyczące sporządzania i przekazywania sprawozdań po zmianach w rozporządzeniach.

Wersja XML