Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RIO Białystok

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

zasięg terytorialny (województwo) podlaskie
adres ul. J. K. Branickiego 13, 15-085 Białystok
telefon (centrala) (85) 748-46-20
fax (85) 748-46-30
e-mail
adres serwisu WWW -
adres serwisu BIP https://bip.bialystok.rio.gov.pl
   
Prezes RIO Dariusz Renczyński
telefon (85) 748-46-20
e-mail
Zastępca Prezesa RIO Ewa Czołpińska
telefon (85) 748-46-22
e-mail -
   
Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Joanna Urbańska
telefon (85) 748-46-32
e-mail wydziału
   
Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Rafał Trykozko
telefon (85) 748-46-33
e-mail wydziału
   
Kierownik Biura Izby Piotr Zadykowicz
telefon (85) 748-46-24
e-mail -
   
Informatyk Piotr Bobras
telefon (85) 748-46-24
e-mail
   
Zespół Zamiejscowy w Łomży
adres ul. Nowa 2, 18-400 Łomża
telefon (86) 218-42-17, (86) 218-42-18
fax -
e-mail
Zespół Zamiejscowy w Suwałkach
adres ul. Dwernickiego 2, 16-402 Suwałki
adres do korespondencji 16-402 Suwałki, skr. poczt. 14
telefony (87) 566-42-76, (87) 566-42-77
e-mail

 

 

Wersja XML