Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład prezydium

 

Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

MLegutko.jpeg

Mirosław Legutko jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Całe życie zawodowe związany z RIO w Krakowie - od 1993 r. do 1999 r. jako inspektor kontroli, od 1999 r jako członek Kolegium od 2018 r. jako Prezes. W latach 1999 - 2005 Członek Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Krakowie, od 2019 r członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych autor i współautor licznych publikacji branżowych, wieloletni szkoleniowiec z zakresu finansów publicznych. 

Kontakt do Przewodniczącego KRRIO:

Mirosław Legutko
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 36
30-110 Kraków

email:

 

Zastępcy Przewodniczącego KR RIO

Luiza Budner-Iwanicka  -  Prezes RIO w Gdańsku

Grzegorz Czarnocki  -  Prezes RIO w Opolu

 

Wersja XML