Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy komisji

 

Komisja Legislacji i Orzecznictwa:

1

Dawid Czesyk

przewodniczący

2

Piotr Świątek

zastępca przewodniczącego

3

Mirosław Cer

członek

4

Wojciech Czerw

członek

5

Ryszard Krawczyk

członek

6

Piotr Prystupa

członek

7

Joanna Radzieja

członek

 

 

 

Komisja Koordynacji Kontroli:

1

Daniel Kołodziej

przewodniczący

2

Grzegorz Czarnocki

zastępca przewodniczącego

3

Gabriela Brol Stanek

członek

4

Ryszard Krawczyk

członek

5

Zofia Ligocka

członek

6

Dariusz Renczyński

członek

7

Bogusław Staszewski

członek

8

Grażyna Wróblewska

członek

 

 

 

Komisja Analiz Budżetowych:

1

Luiza Budner-Iwanicka

przewodnicząca

2

Lucyna Hanus

zastępca przewodniczącej

3

Ewa Czołpińska

członek

4

Jacek Grządka

członek

5

Jarosław Kotowski

członek

6

Ryszard Zajączkowski

członek

7

 

członek

 

 

 

Komisja do Spraw Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych:

1

Wojciech Tarnowski

przewodniczący

2

Grażyna Wróblewska

zastępca przewodniczącego

3

Paweł Dobrzyński

członek

4

Daniel Jurewicz

członek

5

Mirosław Legutko

członek

6

Halina Strzelecka

członek

7

Zbigniew K. Wójcik

członek

 

 

 

Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji:

1

Grzegorz Czarnocki

przewodniczący

2

Ewa Czołpińska

zastępca przewodniczącego

3

Aleksandra Bieniaszewska

członek

4

Roman Fandrejewski

członek

5

Bogdan Gaber

członek

6

Daniel Jurewicz

członek

7

Jarosław Kotowski

członek

8

Bogusław Staszewski

członek

 

 

 

Wersja XML